halada@haladalegal.cz  774 703 582

O situaci informujeme veřejnost

Přístup ThomasLloyd není mně ani mých klientům lhostejný. O krocích věřitelské skupiny jste se mohli dočíst například v:

Ekonomický deník Rizikové dluhopisy

Jak bude probíhat naše spolupráce

Kontaktujte mne skrze formulář na těchto stránkách, zavolejte na telefon 774 703 582  nebo mi napiště na halada@haladalegal.cz
Úvodní nezávazná konzultace Vašeho nároku vůči ThomasLloyd je zdarma.

V případě Vašeho zájmu bychom podepsali smlouvu o právním zastoupení a plnou moc, abych mohl jednat Vaším jménem vůči společnostem spojených s ThomasLloyd a domáhat se Vašich práv.

Průběžně Vás budu informovat o stavu a průběhu komunikace s ThomasLloyd. Zároveň Vám budu k dispozici ke konzultaci jakéhokoliv Vašeho dotazu.

České a lichtenštejnské dluhopisy

ThomasLloyd nevyplácí kupónové platby ani jistinu

ThomasLloyd stále nevyplácí kupónové platby na svých dluhopisech. 

Klientům, kteří žádali o tzv. předčasné splacení jistiny dluhopisů v souladu s emisními podmínkami, nebyla jistina vrácena. Klientům se zároveň nedostalo dostatečného odůvodnění proč došlo k zamítnutí jejich oprávněné žádosti.

Klienti nemají přehled o hospodaření společnosti

Vyzval jsem ​ThomasLloyd Cleantech Infrastructure (Czech) a.s., aby splnil své zákonné povinnosti a založil do obchodního rejstříku své účetní závěrky, zprávy vztazích a zprávy auditora za roky 2021 a 2022.

Odpovědí mi bylo sdělení, že v tuto chvíli není ThomasLloyd schopen tuto informaci poskytnout 

Účasti v německých komanditních společnostech

Zastupuji i klienty, kteří investovali do německých komanditních společností ze skupiny ThomasLloyd například do společností:

Zastoupím i Vás proti ThomasLloyd

Nadále je otevřena možnost přidat se do věřitelské skupiny. 

Výhodou pro klienty jsou nižší náklady umožněné zastupováním většího počtu klientů, kteří mají nárok proti ThomasLloyd.

Neváhejte mne kontaktovat. 

Úvodní nezávazná konzultace Vašeho nároku vůči ThomasLloyd je zdarma.

Kontakty

HALADA LEGAL

Haštalská 27, 110 00 Praha 1

+420 774 703 582

halada@haladalegal.cz